Ж.д. Тернополь

UA English www.railway.te.ua
@-почта  Путеводитель
Главное меню:
countr=
Партнеры сайта:
Твой Поезд расписание поездов по СНГ


ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПАСАЖИРІВ НА ВОКЗАЛАХ ТА В ПОЇЗДАХ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

З метою впорядкування стягнення плати за послуги по обслуговуванню пасажирiв на вокзалах та в поїздах, в зв'язку iз змiнами, якi вiдбулися в економiчнiй дiяльностi та технологiї роботи пiдприємств пасажирського господарства залiзничного транспорту НАКАЗУЮ:

1. Встановити такий перелiк основних платних послуг по обслуговуванню пасажирiв на вокзалах i в поїздах, розмiри плати на якi затверджуються керiвником пiдприємства, начальником вiддiлку залiзницi (начальником пiдприємства по перевезенню вантажiв та пасажирiв) вiдповiдно до ст. 23 Закону України "Про пiдприємства в Українi":

 • продаж квитка в залiзничнiй касi за 9-0 дiб до вiдправлення поїзда в напрямку "туди";

 • повернення плати за невикористаний квиток або невiдправлений багаж;

 • продаж квитка в пунктi вiдправлення пасажира на зворотний шлях;

 • продаж квитка в пунктi вiдправлення пасажира на проїзд з пункту пересадки;

 • попереднє приймання вiд органiзацiй та установ колек тивних заявок на резервування мiсць в поїздах;

 • продаж квитка прямого чи мiсцевого сполучення в залiз ничнiй касi промiжної станцiї або зупинкового пункту примiської зони;

 • продаж квитка на мiсце в транзитному поїздi не менше, нiж за одну годину до його прибуття на станцiю за розкладом, по замовленню пасажира, зробленому не менш, як за три години до прибуття поїзда на станцiю;

 • продаж квитка начальником поїзда;

 • компостування квитка транзитному пасажиру;

 • переоформлення квитка на поїзд, що вiдправляється ранiше;

 • надання пасажиру комплекту постiльних речей в поїздi;

 • продаж квитка в квитковiй касi субагента (агентський збiр);

 • продаж квитка в примiському поїздi;

 • продаж квитка, замовленого пасажиром ранiше, в тому числi по телефону;

 • продаж в спецiалiзованiй касi бронi квитка, замовленого пасажиром ранiше, в тому числi по телефону;

 • продаж квитка за межами залiзничної станцiї (в районах мiста, на пiдприємствах, в установах, в пансiонатах та iн.);

 • доставка квитка за мiсцем проживання, роботи, вiдпочинку в межах населеного пункту;

 • те ж саме за межi населеного пункту;

 • оформлення попередження про посадку пасажира на станцiї, розташованiй по маршруту прямування поїзда, вiдмiннiй вiд

 • вказаної в квитку; - користування залами чекання (крiм касового залу) особами, якi не мають проїзного квитка або посвiдчення на право безплатного проїзду;

 • зберiгання ручної поклажi в автоматизованих камерах схову;  вiдкриття на прохання пасажира комiрки автоматичної камери схову;

 • зберiгання ручної поклажi в стацiонарнiй камерi схову;

 • зберiгання великогабаритних речей, в тому числi тих, якi не вiдносяться до ручної поклажi;

 • доставка ручної поклажi пересувною камерою схову з пе рону до стацiонарної камери, зупинки мiського транспорту в межах привокзальної площi, а також в зворотному напрямку;

 • попереднє приймання вiд пасажира замовлення на виклик носильника;

 • перенесення носильником одного мiсця ручної поклажi або багажу iз вагона поїзда до мiсця зупинки мiського транспорту в межах привокзальної площi або в примiщення вокзалу, а також в зворотному напрямку;

 • перенесення носильником великогабаритних речей;

 • знiмання з поїзда ручної поклажi пасажирiв, якi вiдста ли вiд поїзда;

 • використання багажного вiзка;

 • попереднє приймання багажу та вантажобагажу;

 • зберiгання прибулого багажу та вантажобагажу понад встановлений термiн;

 • перевiрка ваги багажу та вантажобагажу;

 • надання вiдправниковi багажу або вантажобагажу бiрки або бланку-заявки;

 • заповнення бiрки або нанесення вiдправницького марку вання на багаж або вантажобагаж;

 • повiдомлення одержувача про прибуття на його адресу ба гажу чи вантажобагажу по телефону, поштi, телеграфом;

 • упакування багажу;

 • доставка багажу iз станцiї до мiсця проживання, а також в зворотному напрямку;

 • оголошення по вокзальному радiо на прохання пасажира;

 • видача складних довiдок (складання маршрутiв з пересадкою, розкладу руху поїздiв з пересадкою, вартостi проїзду та провезення багажу в мiждержавному i мiжнародному сполученнi тощо);

 • видача письмових довiдок на прохання пасажира;

 • приймання замовлення вiд пасажира про надання мiсця в готелi, кiмнатi вiдпочинку, кiмнатi матерi i дитини на вокзалi;

 • проживання транзитних пасажирiв в готелi на вокзалi;

 • проживання транзитних пасажирiв в кiмнатi вiдпочинку на вокзалi;

 • проживання транзитних пасажирiв в кiмнатi матерi i дитини на вокзалi;

 • проживання транзитних пасажирiв у вагонi-готелi на вокзалi;

 • надання всiх видiв послуг в кiмнатах вiдпочинку та в побутових кiмнатах на вокзалах;

 • користування залами чекання пiдвищеної комфортностi; - користування залом (кiмнатою) для прийому офiцiйних делегацiй;

 • надання мiсця для ринкової торгiвлi на вiдкритих площах, якi вiдносяться до вокзалу;

 • надання стоянок для власних автомобiлiв громадян на площах, якi вiдносяться до вокзалу;

 • прання бiлизни та хiмiчне чищення одягу для пасажирiв;

 • продаж сувенiрiв, промислових товарiв, предметiв санiтарiї, гiгiєни, буклетiв, значкiв на вокзалах;

 • продаж квiтiв з теплиць пiдприємства;

 • продаж пасажиру в поїздi чаю, кондитерських виробiв;

 • продаж газет, журналiв, художньої лiтератури в поїздах;

 • продаж в поїздi мiнеральної води, фруктових напоїв;

 • продаж в поїздi автобусних квиткiв;

 • надання iнших послуг, якi може органiзувати та виконати пiдприємство.

2. Укрзалiзницi забезпечити єдину тарифну полiтику щодо таких послуг:

 • продаж квитка в залiзничнiй касi за 9-0 дiб до вiдправлення поїзда в напрямку "туди";

 • повернення плати за невикористаний квиток або невiдправлений багаж;

 • продаж квитка в пунктi вiдправлення пасажира на зворотний шлях;

 • продаж квитка в пунктi вiдправлення пасажира на проїзд з пункту пересадки;

 • попереднє приймання вiд органiзацiй та установ колективних заявок на резервування мiсць в поїздах;

 • продаж квитка прямого чи мiсцевого сполучення в залiзничнiй касi промiжної станцiї або зупинкового пункту примiської зони;

 • продаж квитка на мiсце в транзитному поїздi не менше, нiж за одну годину до його прибуття на станцiю за розкладом, по замовленню пасажира, зробленому не менш, як за 3 години до прибуття поїзда на станцiю;

 • продаж квитка начальником поїзда;

 • компостування квитка транзитному пасажиру;

 • переоформлення квитка на поїзд, що вiдправляється ранiше;

 • надання пасажиру комплекту постiльних речей в поїздi.

3. Встановити, що:

3.1. Розмiр плати за послуги встановлюється на пiдставi розрахункiв собiвартостi кожної послуги та обгрунтованого рiвня рентабельностi за одне мiсце, квиток, комплект, довiдку та iнше.

3.2. Плата за послуги не стягується за оформлення

проїзду:

 • народних депутатiв за посвiдченнями;

 • iнвалiдiв та учасникiв ВВВ, за посвiдченнями i талонами на безплатний та пiльговий проїзд;

 • осiб, якi прямують в спецiальних чи орендованих вагонах або поїздах;

 • осiб, якi прямують по безплатних службових та разових квитках.

З осiб, якi оформляють поїздку по безплатних, службових або разових квитках з доплатою за пiдвищення класу  (типу) вагона чи поїзда, за межi дозволеного маршруту безплатного проїзду плата за послуги стягується на загальних пiдставах.

3.3. Плата за продаж квиткiв за 9-0 дiб до вiдправлення

поїзда не стягується при оформленнi проїзду в поїздах без нумерацiї мiсць в салонах, поїздах з номерами вiд 600 до 899 в загальних вагонах та вагонах з сидячими мiсцями.

3.4. Плата за продаж квитка прямого чи мiсцевого сполучення в залiзничнiй касi промiжної станцiї або зупинкового пункту примiської зони стягується вiд 45 дiб до 3 годин до вiдправлення поїзда.

3.5. Плата за продаж квитка на транзитний поїзд менш, як за 3 години до вiдправлення не стягується.

3.6. Плата за продаж квитка на зворотний шлях та проїзд з пункту пересадки стягується незалежно вiд термiну продажу.

3.7. Плата за продаж квитка за 9-0 дiб до вiдправлення поїзда за межами залiзничної станцiї не стягується.


При поддержке ТОВ Нексус, сайт создан: 23.03.99, автор: Сергей Кибиткин


Rambler's Top100 Rambler's Top100